2.10.13

Asma NABI SAW Dalam Dalail Khoirot

 
Dalam kitab Dalail Khairot, terdapat nama-nama Rasulullah Shollahhu 'Alaihi Wassalam

 1. Muhammad : Yang Sangat Terpuji (surah 3:144, 33:40, 47:2, 48:29)
 2. Ahmad : Yang plaing agung puja dan pujinya kepada Allah (surah 61:6)
 3. Hamid : Yang Memuji
 4. Mahmud : Yang Terpuji
 5. Qasim : Yang Membagi (sebenarnya Abul Qasim, Ayah Qasim, yang merupakan kunyah (julukan atau panggilan yang lazim untuk Nabi), beliau juga dipanggil Abu Ibrahim (nama kedua putra Nabi yang juga wafat saat kanak kanak)
 6. ‘Aqib : Yang Mengikuti, Yang Terakhir, sesudahnya tidak akan ada Nabi lagi
 7. Fatih : Yang Membuka, Yang Menaklukkan
 8. Syahid : Saksi (Surah 33:45)
 9. Hasyir : Yang Pertama dibangkitkan dari kubur dan Mengumpulkan Manusia (pada Hari Kiamat) di Padang Masyar
 10. Rasyid : Yang Terbimbing (surah 11:78)
 11. Masyhud : Yang Tersaksikan
 12. Basyir : Pembawa Kabar kabar Baik (surah 7:88)
 13. Nadzir : Pemberi Peringatan (surah 33:45 dan sering)
 14. Da’i : Penyeru (surah 33:46)
 15. Syafi : Yang Menyembuhkan
 16. Hadi : Yang Memandu ke Kebenaran (surah 13:7)
 17. Mahdi : Yang Terbimbing Baik
 18. Mahi : Yang Menghapus (kedurhakaan), dengannya Allah menghapuskan kekafiran
 19. Munzi : Yang Menyelamatkan, Yang Menyampaikan
 20. Naji : Keselamatan
 21. Rasul : Utusan (banyak terdapat di dalam Al-Quran)
 22. Nabi : (banyak terdapat di dalam Al-Quran)
 23. Ummi : Buta huruf (surah 21:107)
 24. Tihami : Dari Tihama
 25. Hasyimi : Dari Keluarga Hasyim
 26. Abthani : Milik Al-Bathha (daerah di seputar Makkah)
 27. Aziz : Yang Mulia (surah 9:128). Aziz juga sebuah Nama Allah
 28. Harish ‘alaikum : Penuh Perhatian terhadap Anda (surah 9:128)
 29. Rauf : Lembut (surah 9:128). Juga sebuah Nama Allah
 30. Rahim : Penyayang (surah 9:128). juga sebuah Nama Allah
 31. Thaha : (surah 20:1)
 32. Mujtaba : Yang Terpilih
 33. Thasin : (surah 27:1)
 34. Murtadha : Yang Diridhai
 35. Hamim : (permulaan surah 40:46)
 36. Mushtafa : Yang Terpilih
 37. Yasin : (surah 36:1)
 38. Aula’ : Yang Lebih Patut, Yang Lebih Baik (surah 33:6)
 39. Muzammil : Yang Terbungkus (surah 74:1)
 40. Wali : Sahabat, Yang Menolong, Yang Berbuat Kebaikan. Juga sebuah nama Allah
 41. Mudatstslr : Yang Berselimut (surah 73:1)
 42. Matin : Yang Kukuh
 43. Mushaddiq : Yang Menyatakan Kebenaran (surah 2: 101)
 44. Thayyib : Yang Baik
 45. Nashir : Yang Menolong. Juga sebuah Nama Allah
 46. Manshur : Yang Ditolong (oleh Allah), Yang Berjaya
 47. Mishbah : Dian, Lampu (suvah 24:35)
 48. Amir : Pangeran, Pemimpin
 49. Hijazi : Dari Hijaz
 50. Tarazi : (?)
 51. Quraisyi : Dari Suku Quraisy
 52. Mudhari : Dari Suku Mudhar
 53. Nabi Al Tawbah: Nabinya Tobat
 54. Hafizh : Yang Menjaga. Juga sebuah Nama Allah
 55. Kamil : Yang Sempurna
 56. Shadiq: : Yang Lurus, Tulus, Suci (Surah 19:54), digunakan untuk Ismail
 57. Amin : Yang Terpercaya (Surah 26:107, 81:21)
 58. Abdullah : Hamba Allah
 59. Kalim Allah : Dia yang kepadanya Allah Berfirman (biasanya nama kehormatan Musa) `
 60. Habib Allah : Sahabat Tercinta Allah
 61. Naji Allah : Sahabat Karib Allah (biasanya nama kehormatan Musa)
 62. Shafi Allah : Sahabat Tulus Allah (biasanya nama kehormatan Adam)
 63. Khatam Al-Anbiya’: Penutup Para Nabi (surah 33:40)
 64. Hasib : Yang Mulia. _]uga sebuah Nama Allah
 65. Mujib : Yang Menjawab. Juga sebuah Nama Allah
 66. Syakur : Yang Banyak Bersyukur. Juga sebuah Nama Allah
 67. Muqtashid : Mengambil sebuah Jalan Tengah (surah 35:32)
 68. Rasul Al Rahmah : Rasulnya Rahmat
 69. Qawi : Kuat. Juga sebuah Nama Allah
 70. Hafi : Yang Tahu (surah 7:187)
 71. Ma ’mun : Terpercaya
 72. Ma ‘lum : Termasyhur
 73. Haqq : Kebenaran (surah 3:86)
 74. Mubin : Jelas, Nyata (surah 15:89)
 75. Muthi : Taat
 76. Awwal : Pertama. Juga sebuah Nama Allah
 77. Akhir : Terakhir. Juga sebuah Nama Allah
 78. Zhahir : Yang Lahir, Eksternal. Juga sebuah N ama Allah
 79. Bathin : Yang Batin. Juga sebuah Nama Allah
 80. Yatim : Yatim (surah 93:6)
 81. Karim : Yang Pemurah (surah 81:19). Juga sebuah Nama Allah
 82. Hakim : Yang Arif, Bijaksana. Juga sebuah Nama Allah
 83. Sayyid : Tuan (surah 3:39) _
 84. Siraj : Dian, Lampu (surah 33:46) _
 85. Munir : Bercahaya (Surah 33:46)
 86. Muharram : Yang Terlarang, Suci
 87. Mukarram : Yang Mulia
 88. Mubasysyir : Pembawa Kabar Baik (surah 33:45)
 89. Mudzakkir : Yang Mengingatkan
 90. Muthahhar : Suci
 91. Qarib : Dekat. Juga sebuah Nama Allah
 92. Khalil : Sahabat Baik (biasanya nama kehormatan Ibrahim)
 93. Mad’u : Yang Diseru `
 94. Jawwad : Yang Pemurah
 95. Khatim : Penutup (surah 33:40)
 96. ‘Adil : Yang Adil • .
 97. Syahir : Termasyhur
 98. Syahld : Yang Menyaksikan, Saksi. Juga sebuah Nama Allah
 99. Muqaffi : Nabi Yang Datang sesudah Nabi Nabi sebelumnya dan mengikuti jejak mereka
 100. Malhamah : Nabi yang telah diijinkan baginya dan bagi umatnya berperang melawan orang kafir yang menentangnya
 101. Rasul Al-Malahim : Rasulnya Pertempuran pertempuran Hari hari Terakhir •

Salah satu nama yang paling sering disebut sebut namun tidak terdapat di dalam daftar khusus ini adalah ‘Abduhu (hambaNya, hamba Allah) yang terdapat di dalam surah 17:1 dan 53:10 dan lazim sebagai sebuah nama orang (misalnya, Muhammad ‘Abduh).


Sumber : http://sufiroad.blogspot.com/2011/08/sufi-road-asma-rasulullah-saw.html

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Google+ Followers

Mengenai Saya

Foto Saya

Kami Adalah Manusia Yang di Lahirkan Dalam Keadaan islam Dan mengharaf Ridha allah dan Syafa'at Rasulullah Saw, Di matikan Dalam Keadaan ISLAM, IMAN,DAN IHSAN.